Tema e DezertacionitFusha e StudimitUdhëheqësi ShkencorDoktoranti
Migration and Remittances in Balkan 5: Comparative evidence Ekonomiks Prof. Dr. Sulo Hadëri Abdulmenaf Sejdini
Kursi real i këmbimit dhe ndikimi i tij në ekonomi. Rasti i Shqipërisë Ekonomiks Prof. Dr. Ahmet Mançellari Edmira Cakrani
Aplikimi i metodave alternative në procesin e vlerësimit dhe parashikimit të produktit të brendshëm Bruto tremujor: rasti i Shipërisë Ekonomiks Prof. Dr. Sulo Hadëri Ledjon Shahini
Turizmi dhe ndikimi i tij në treguesit makroekonomikë për ekonominë Shqiptare Ekonomiks Prof. Dr. Albana Hashorva Rakela Thano
Ndikimi i faktorëve makroekonomikë dhe bankarë në nivelin e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar Financë Prof. Dr. Lavdosh Zaho Ali Shingjergji
Kufizimet financiare dhe vendimi investues i firmave, rasti i NVM-ve në Shqipëri Financë Prof. Asoc. Dr. Dorina Kripa Dorina Koci (Janku)
Vlerësimi mjedisor dhe financimi i mbrojtjes mjedisore në Shqipëri Financë Prof. Dr. Beshir Ciceri Elona Pojani
Vlera e shtuar e auditimit të brendshëm, rasti i sistemit bankar në Shqipëri Financë Prof. Asoc. Dr. Orfea Dhuci Elsa Kristo
Financa e projekteve, formë alternative e investimeve infrastrukturore në vendet në zhvillim Financë Prof. Dr. Halit Xhafa Ermela Kripa
Menaxhimi i riskut të kredisë bankare për sektorin e SME-ve në Shqipëri Financë Prof. Dr. Halit Xhafa Evis Kumi
Ndikimi i dërgesave të emigrantëve në rritjen ekonomike: Rasti i Shqipërisë Financë Prof. Dr. Halit Xhafa Genci Gjanci
Menaxhimi i riskut të katastrofave – rasti i Shqipërisë Financë Prof. Dr. Sherif Bundo Gerdi Lito
Efektet e konkurrencës tatimore në normat e tatimit mbi fitimin në Shqipëri Financë Prof. Asoc. Dr. Edlira Luçi Mimoza Kaci
Analizë e besueshmërisë dhe aftësisë financiare të njësive vendore në Shqipëri Financë Prof. Dr. Lavdosh Zaho Ornela Kembora (Shapo)
Performanca financiare dhe orientimi sipërmarrës i NVM-ve, Qarku Vlorë Financë Prof. Dr. Bahri Musabelliu Rudina Lipi
Faktoringu – burim financimi afatshkurtër për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Shqipëri Financë Prof. Dr. Beshir Ciceri Shpresa Cela
Mbështetja në analizën kosto-përfitim për vendimmarrjen në investimet publike në infrastrukturë. Rasti i Shqipërisë Kontabilitet Prof. Dr. Suzana Guxholli Blerta Zilja
Zhvillimi i shërbimeve të dhënies së sigurisë. Rasti i Shqipërisë Kontabilitet Prof. Dr. Ingrid Shuli Lindita Gjika
Shoqëritë shqiptare përballë realitetit të raportimit të dubluar financiar dhe fiskal Kontabilitet Prof. Dr. Ingrid Shuli Rudina Qurku
Studimi i mundësive për përdorimin e tregtisë elektronike nga bizneset në shqipëri. Roli i shërbimeve të sigurisë dhe legjislacionit fiscal për të pasur aplikim të suksesshëm Kontabilitet Prof. Asoc. Dr. Irena Bogdani Shqiponja Açka
Avantazhet konkurruese të NVM-ve në Shqipëri. Roli i tyre si përcaktuese të suksesit Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Albana Madhi
Corporate governance practices in Albania: Recent trends following the 2008 world crisis Menaxhim Prof. Dr. Shyqyri Llaci & Prof. Dr. Fernando Ferreira Amali Cipi
Partneriteti Publik –Privat hallkë e rëndësishme e procesit të integrimit të Shqipërisë në Komunitetin Evropian Menaxhim Prof. Dr. Perlat Lame Bashkim Berberi
Qeverisja e marrëdhënieve të shkëmbimit dhe faktorët përcaktues të saj - një qasje e kombinuar e kostove të transaksionit dhe teorive të rrjeteve Menaxhim Prof. Dr. Suzana Panariti Blendi Gerdoci
Impakti i lidershipit, kulturës dhe ndryshimeve organizative në sistemin bankar sekondar në Tiranë Menaxhim Prof. Dr. Shyqyri Llaci Dritan Shoraj
Atraktiviteti i industrisë nga këndvështrim i strategjive konkurruese. Industria e ndërtimit në Qarkun e Vlorës Menaxhim Prof. Dr. Vasilika Kume Enida Pulaj
Reformat e pushtetit lokal dhe zhvillimi rajonal në Shqipëri. Sfida e rajonalizimit. Rast studimi Qarku Korçë Menaxhim Prof. Asoc. Dr. Mimoza Manxhari Eva Dhimitri
Zhvillimi, organizimi dhe performanca institucionale e operacionale e portit detar, mbi baza konceptuale e kontekstuale: Një reflektim mbi portin detar të Durrësit Menaxhim Prof. Dr. Mimoza Kasimati Krenar Ibrahimi
Analiza e marrëdhënieve klient – organizatë dhe instrumentet publike e vetërregullatore të mbrojtjes së tyre” (Rasti i Sektorit Bankar) Menaxhim Prof. Dr. Ahmet Ceni Merita Cani
Avantazhi konkurrues dhe roli i vlerës në suksesin e SME-ve (Rasti i SME-ve në Zonën e Veriut). Menaxhim Prof. Dr. Vasilika Kume Ylvije Kraja
Strategjitë marketing në qendrat tregtare në Republikën e Kosovës Marketing Prof. Dr. Liljana Elmazi Ali Ismajli
Kapitali i markës si një marrëdhënie midis personalitetit të markës dhe personalitetit të konsumatorit Marketing Prof. Dr. Vjollca Hysi (Panajoti) Irma Shyle
Marketingu i marrëdhënieve dhe kënaqësia konsumatore e korporatave. Rasti i Sektorit Bankar të Shqipërisë Marketing Prof. Dr. Ilia Kristo Jonida Kromidha
Roli i marketingut politik në sjelljen e elektoratit rinor Marketing Prof. Dr. Fatmir Memaj Orjona Fjerza
Aplikimi i tregtisë elektronike tek bizneset e vogla dhe të mesme. Rast studimor : Rrethi i Tiranës Marketing Prof. Dr. Liljana Elmazi Zhaneta Ndregjoni
Përdorimi i aplikimeve OPEN SOURCE dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e biznesit: Krijimi i një modeli ERP/PLM për një kompani Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Albana Gorishti
Zhvillimi i aplikimeve të platformës WEB një risi e re për korporatën elektroenergjitike Sisteme Informacioni Prof. Asoc. Dr. Nevila Baci Ani Dasho
Përfshirja e semantikës në proçesin e zbulimit të shërbimeve WEB Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Dhimitri Tole Elira Hoxha
Ndikimi i teknologjisë së informacionit në sipërmarrjet turistike shqiptare Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Elton Noti
Qeverisja e Teknologjisë së Informacionit në sektorin publik shqiptar Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Ilir Kurti
Menaxhimi i projekteve TIK në Administratën Publike Shqiptare. Sfidat e projektimit të sistemeve të informacionit afatgjata Sisteme Informacioni në Ekonomi Prof. Dr. Bashkim Ruseti Valmira Osmani
Rreziku i kredisë, metodologjia e matjes, analiza dhe monitorimi Statistikë Prof. Dr. Fatmir Memaj Juna Bozdo
Analizë statistikore e sjelljes së disa treguesve makroekonomikë në Republikën e Shqipërisë Statistikë Prof. Dr. Areti Stringa Ornela Salari
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.