Studentët me vit fillimi nga 2020-2021 e në vijim, duhet të regjistrohen në portalin e-Student nëpërmjet llogarisë së tyre në e-Albania.

Studentët master me vit fillimi 2019 dhe më herët, duhet të regjistrohen pranë sekretarisë mësimore Master.

Kujdes! Regjistrimi për provimet në vazhdim do të kryhet deri 24 orë para provimit.

Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare deri në fund të këtij sezoni nuk do të lejohen të hyjnë në provimet e sezonit.

Suksese!

Njoftohen studentët e programit bachelor, se mbrojta e diplomave dhe praktikave mësimore do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:
Dokumentat e praktikave mësimore dhe punimet e diplomave do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse sipas datave në tabelën e afishuar.
Suksese!
Njoftohen studentët e programit master, se mbrojta e diplomave dhe praktikave mësimore do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:
 
 
Dokumentat e praktikave mësimore dhe punimet e diplomave do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse sipas datave në tabelën e afishuar.
 
Suksese!
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.