Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik të Universitetit të Tiranës

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.