Rregullore për Ushtrimin e Veprimtarisë së Komisionit të Përhershëm të Kurrikulës të Universitetit të Tiranës

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.