Urojmë suksese të mëtejshme për studentët që kanë përfunduar ciklin e parë të studimit, Financë, Informatikë Ekonomike dhe Administrim Biznes ( niveli Bachelor ) në Gjuhën Angleze.

Diplomat mund të tërhiqen pranë sekretarisë mësimore çdo ditë të javës, nga e Hëna në të Premte, në orarin 10:00 - 13:00.

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.