Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë, shpallur në Buletinin nr. 61, Datë 10.07.2023 të APP , për personel ndihmës akademik me karakter administrativ me kohë të plotë pranë njësisë kryesore:

 1(një) vend të lirë pune në pozicionin Specialist për kurrikulat dhe standartet, pranë Degës së Cilësisë dhe marrëdhënieve me jashtë.

Klikoni për më tepër:

Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë për personel ndihmës akademik me karakter administrativ, shpallur në Buletinin nr. 61, datë 10.07.2023

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.