fakulteti.jpeg

Njoftohen të gjithë studentët e Masterit të cilët nuk kanë kryer likujdimin e tarifës së shkollimit se
nuk do të lejohen të hyjnë në provimet sezonale dhe as në provimin e diplomës (në rast se janë ende në proces studimi), nuk do t'ju jepet kartoni i diplomës (nëse janë diplomuar).

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.