Në kuadër të programit të dhurimit vullnetar të gjakut, Kryqi i Kuq Shqiptar organizon një fushatë në Fakultetin e Ekonomisë nga dita e Hënë, datë 15 Maj deri ditën e Premte, datë 19 Maj 2023, Godina B, Kati i Parë.

Ftohen stafi dhe studentët e Fakultetit të Ekonomisë të japin kontibutin e tyre!

Informacion bazë mbi dhurimin e gjakut

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.