deloitte3.JPG

Deloitte shpall një vend vakant në Departamentit e Auditit dhe Financial Advisory për studentët e FEUT në pozicionin:  

  • Investment Reporting Associate  

Procedura e aplikimit: 

Për të aplikuar, ju lutemi klikoni në linkun bashkëngjitur: https://apply.deloittece.com/en_US/careers/JobDetail/Investment-Reporting-Associate/11479 

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.