thirrje_per_bursa.JPG

Programi i Bursave Banach, përbën një iniciativë të përbashkët të Ministrisë së Punëve të Jashtme Polake dhe Agjencisë Kombëtare Polake për Shkëmbime Akademike të zbatuara si pjesë e programit të ndihmës zhvillimore polake. 

Njoftimi i rekrutimit si dhe detajet e saj mund të gjenden në faqen e internetit: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme/call-for-proposals.

Kandidatët dorëzojnë aplikime në polonisht ose anglisht nëpërmjet sistemit NAWA ICT: https://programs.nawa.gov.pl/login deri më 31 Mars 2023, ora 15:00. 

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.