Bashkëngjitur gjeni:
Datat e Provimeve, Bachelor, Semestri I, Viti Akademik 2022-2023

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.