Vendim Nr. 19 datë 16.11.2022 i Dekanit, emërim në detyrë Zv.Dekane

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.