Në kuadër të zgjerimit të aplikimeve për projekte, informojmë se thirrjet në programin Horizon Europe janë në vijimësi.

Në seksionin Funding & Tenders të faqes zyrtare të Komisionit Evropian mund të gjeni më tepër informacion mbi thirrjet e ndryshme të programit Horizon Europe. 

Linku për aksesim

 
Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.