Manual mbi ekuivalentimin e veprimtarive akademiko - didaktike të kandidatëve në kërkim të fitimit të titullit akademik, në përputhje me përcaktimet e pikës 7 të VKM - 112/2018.

Klikoni për më tepër:

Manual mbi ekuivalentimin e veprimtarive akademiko - didaktike të kandidatëve në kërkim të fitimit të titullit akademik

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.