Këtu do të gjeni Vendimin e Rektorit Nr.80, datë 07.06.2021, "Për emërimin e Prof. Dr. Anila Paparisto, zëvendësrektor i UT-së për anën mësimore".

Klikoni për më tepër:

Vendim i Rektorit Nr.80, datë 07.06.2021

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.