Këtu do të gjeni Vendimin e Rektoratit Nr.2, datë 24.05.2021 "Mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve të semestrit të dytë në Universitetin e Tiranës".

Klikoni për më tepër:

Vendim Rektorati Nr.2, datë 24.05.2021

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.