Vendim Nr. 08, datë 01.10.2021, “Për disa shtesa në Udhëzuesin e Universitetit të Tiranës “Për zhvillimin e mësimit në distancë”

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.