Rregullore e posaçme e Universitetit të Tiranës mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2021-2022

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.