Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Ka përfunduar Fakultetin e Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës, dega Administri-Biznesi, profili Marketing, në vitin 2003. Nga viti 2004-2010 ka dhënë mësim në shkollën e mesme Teknike-Ekonomike jopublike Flabina, në lëndët Ekonomi Ndërmarrje dhe Ekonomi Bankare. Në vitin 2010 ka punuar si Menaxhere Marketingu pranë shoqërisë “Elite Group Sh.A.” dhe kompanisë “Ed Konstruksion sh.p.k.” Gjatë vitit 2013 ka qenë e punësuar si inspektore në Drejtorinë e Inspektimit Financiar Publik, në Ministrinë e Financave si dhe pedagoge e jashtme në Universitetin Luarasi. Prej vitit 2014 është lektore pranë Departamentit Marketing-Turizëm, FEUT. Aktualisht është duke ndjekur studimet e doktoraturës në Marketing në Fakultetin e Ekonimisë.
Fusha e kërkimit: Marketing, Markë
Lëndët: Bazat e Marketingut, Menaxhim Marke
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.