Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: rejlabozdo@ feut.edu.al
Biografia: Rejla Bozdo u diplomua me rezultate të larta në vitin 2005 në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në degën Administrim-Biznesi, profili Marketing. Në vitin 2009, ajo mori diplomën MBA nga Institute Universitaire Kurt Bosch me qendër Sion, Zvicër, në profilin e menaxhimit të përgjithshëm (General Route). Në vitin 2015, Rejla, mori gradën shkencore “doktor”nga Univeristeti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, për studimin me temë “Lidhja mes markës së korporatës, reputacionit dhe marrëdhënieve publike”. Dr. Rejla Bozdo është pjesë e stafit akademik të FEUT që prej vitit 2006, dhe staf me kohë të plotë që prej vitit 2007, ku ka asistuar dhe referuar për lëndët: Komunikimi Marketing i Integruar, Metodat e Kërkimit, Kërkimi Marketing, Biznesi Ndërkombëtar, Drejtimi Marketing, Bazat e Marketingut, Kërkimi i Aplikuar i Tregut. Që prej vitit 2012, ajo është edhe lektore e lëndës “Marketingu në median sociale dhe web” në Fakultetin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës. Rejla Bozdo ka qenë e angazhuar për më shumë se 10 vjet si pjesë e disa institucioneve mediatike radio-televizive të mirënjohura në Shqipëri. Që prej vitit 2004, ajo ka dhënë kontributin e saj në marketingun e aplikuar, në hartimin dhe zbatimin e strategjive marketing, strategjive të komunikimit marketing dhe strategjitë e marrëdhënieve publike, në sektorin privat dhe në organizata të shoqërisë civile.
Fusha e kërkimit: Komunikim marketing, reputacion, markë, biznes ndërkombëtar, media sociale
Lëndët: Metoda Kërkimi, Komunikimi Marketing, Biznes Ndërkombëtar
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.