Departamenti: Marketing
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Aktualisht Profesore e Asociuar ne Departamentin Marketing-Turizem, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes. Ka mbaruar studimet e Doktoratures prane ketij departmaneti ne vitin 2010 me temen: Sherbimet e teknologjise se informacionit ne tregun Shqiptar, nderkohe qe ka nje experience akademike prej 15 vitesh. Kurset e mesimdhenies jane perqendruar ne kerkim marketing, marketing elektronik, marketing i bazave te te dhenave dhe sisteme te informacionit ne turizem. Ka marre pjese ne mbi 25 konferenca nderkombetare brenda e jashte vendit si edhe ka botuar artikuj ne revista nderkombetare. Gjithashtu eshte bashekautor ne monografine “Information society development through ICT market strategies, Albania versus other developing countries” , botuar nga Springer. Kontrobuti i saj eshte prezent ne shume projekte ne nivel universitar dhe jashte tij, si eksperte dhe bashkepunetore ne disa OJQ, per zhvillimin ekonomik te komunitetit.
Fusha e kërkimit: Perdorimi i Teknologjive elektronike ne turizem dhe marketing Roli i informacionit ne ekonomi dhe zhvillimin e qendrueshem
Lëndët: E-marketing, Trashëgimnia Kulturore dhe Natyrore, Metoda Kërkimi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.