Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Msc. Brunilda Llaftiu është diplomuar në vitin 2006 në Fakultetin e Ekonomisë, Dega Financë-Kontabilitet, Profili Kontabilitet, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2009 u diplomua “Master Profesional në Menaxhim Financiar dhe Menaxhim Risku”, pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" në bashkëpunim me “Alma Mater Universiteti i Bolonjës”. Në vitin 2011 u diplomua "Master i Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim" pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Certifikuar në vitin 2012 si Kontabilist i Miratuar dhe në vitin 2018 si Auditues Ligjor. Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, italiane dhe greke. Ka përvojë shumëvjeçare në raportimin financiar të OJF-ve. Ajo ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka publikuar disa artikuj shkencorë.
Fusha e kërkimit: Analiza e Pasqyrave Financiare dhe Auditimi
Lëndët: Analiza e Pasqyrave Financiare
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.