Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Grada Shkencore “Doktor” në Kontabilitet (Maj 2009), Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë (FEUT) me temën: “Ndikimi i kulturës në praktikën kontabël – rasti i Shqipërisë”. Master në Kontabilitet (Korrik 2005) FEUT. Vizitë Studimore pranë Programit MBA (2000) të Kolegjit të Administrim Biznesit, Universiteti I Nebraska – Lincoln, SHBA. Diplomë Universitare në Financë & Kontabilitet (1997) FEUT. Fituese e bursës Tempus, për vitin e 4-t të studimeve bazuar në rezultatet universitare pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universita degli Studi di Macerata, Macerata, Itali.
Fusha e kërkimit: Raportimi Financiar, Sistemet Kontabël të Informacionit dhe Kontabiliteti & Institucionet
Lëndët: Parimet Bazë të Kontabilitetit, Kontabilitet Financiar
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.