Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Diplomuar me rezultate të larta në Bachelor në degën Financë dhe Master i Shkencave në Financë në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Pas përfundimit të studimeve universitare, është angazhuar në administatën tatimore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Paralelisht, është angazhuar si pedagoge me kohë të pjesshme në Departamentin e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në lëndën Drejtim Financiar. Pjesëmarrëse me referime në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare dhe botime të disa artikujve shkencor brenda dhe jashtë vendit.
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.