Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Është pedagoge e brendshme prej vitit 2019 në Departamentin e Financës. Ka përfunduar studimet në degën Financë-Kontabilitet në vitin 2005 dhe studimet Master i Shkencave në Studime Ekonomike Europiane në vitin 2007. Prej vitit 2016 mban titullin Doktor në Financë. Ingridi është angazhuar prej vitesh si pedagoge e jashtme pranë Departamentit të Financës si në Bachelor dhe Master. Ingridi ka një angazhim të përhershëm në kërkimin shkencor duke qenë pjesë e disa artikujve shkencorë apo konferencave brenda dhe jashtë vendit. Ka një eksperiencë të vlefshme në sistemin arsimor duke mbajtur dhe pozicione si përgjegjës departamenti apo dekan fakulteti në niversitet jo publik.
Fusha e kërkimit: Taksim
Lëndët: Taksim Biznesi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.