Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Ines Dika, Prof. Asoc që nga Janari i vitit 2015, diplomuar në vitin 1995 në profilin Financë – Kontabilitet prane Fakulteti Ekonomik të Universitetit te Tiranes. Gjatë viteve 1995 – 2000 kryen me sukses studimet në Master dhe Doktorature prane BUES (Budapes University of Economic Sciences) Grada Ph.D eshte marre ne Janar te vitit 2000. Grada Ph.D eshte njehsuar nga MAS ne vitin 2005, si Doktor i Shkencave. Që prej vitit 2006 është pedagoge e jashtme e me pas qe nga 2008 definitive prane Fakultetit Ekonomi dhe Agrobiznes ne UBT dhe ne 2015 prane Fakultetit Ekonomik UT. Ka kryer kurse ne shkolla te tjera jashte vendit dhe është lektore në lëndët: “Tregjet dhe institucionet Financiare”, “Bazat e Finances”, “Financa Personale” etj, duke zhvilluar ndërkohë edhe një veprimtari të pasur botuese e kërkimore e shkencore si psh, autore e bashkëautore e shumë artikujve shkencore te botuara jashte vendit.
Fusha e kërkimit: Tregje Financiare, Paraja dhe Banka
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.