Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Zv. Dekane
Kontakt: [email protected]
Biografia: Punon si lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Financës, aktualisht zv. Dekane pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ajo është diplomuar në degën Financë – Kontabilitet në vitin 2002 në Universitetin e Tiranës. Ajo u diplomua për Master në Administrim Biznesi pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2005. Në vitin 2009 fitoi gradën shkencore “Doktor” në Financë, me fushë fiskalitetet dhe reformën doganore. Në vitin 2015 fitoi titullin “Profesor i Asociuar”. Ajo është lektore në disa lëndë finance si Bazat e Financës, Vlerësimi Financiar dhe Drejtimi Fiskal. Ka marrë pjesë në programe të ndryshme trajnimi dhe bashkëpunimi. Ka marrë pjesë si autore dhe bashkëautore në një sërë konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe ka publikuar disa punime shkencore nga fusha e financës në revista shkencore kombetare dhe nderkombetare.
Fusha e kërkimit: Drejtim Fiskal, Vlerësim Financiar
Lëndët: Bazat e Financës, Vlerësim Financiar i Biznesit, Drejtim Fiskal
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.