Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Diplomuar për Financë në vitin 1997 në FEUT. Në vitin 2008 ka mbrojtur doktoraturën me temë "Sigurimi i jetës për sigurinë ekonomike të individit ". Në vitin 2011 ka mërrë titullin Prof.Asoc. Që nga viti 2000 është lektore e lëndës "Bazat e Financës" dhe që nga viti 2008 lektore e lëndës "Sigurime". Gjatë kësaj periudhe ka kryer specializime në SHBA, Itali, Greqi etj. Ka dhënë leksione edhe në fakultete të tjera brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Është bashkëautore/autore e disa teksteve me ushtrime dhe leksione në fushën e financës dhe sigurimeve. Ka referuar në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është autore/bashkëautore e disa artikujve shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.
Fusha e kërkimit: Fianancë, Tregjet e sigurimeve
Lëndët: Bazat e Financës, Drejtim i Sigurimeve
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.