Sallat për Mbrojtjen e Praktikave dhe Diplomave, Bachelor 25.10.2023.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.