Në mbledhjen e datës 01.07.2024, KIZ UT mori vendimet e mëposhtme:

Vendim KIZ nr.75 datë 01.07.2024, për shpalljen e kandidatit fitues të zgjedhjeve për pozicionin e Rektorit të Universitetit të Tiranës

Vendimi nr. 75 datë 01.07.2024

Vendim KIZ nr.76 datë 01.07.2024, për shpalljen e kandidatëve fitues të zgjedhjeve për anëtar të Senatit Akademik të UT, Personel Akademik me kohë të plotë.

Vendimi nr.76 datë 01.07.2024

Vendim KIZ nr.77 datë 01.07.2024, për shpalljen e kandidatëve fitues të zgjedhjeve për anëtar të Senatit Akademik të UT, përfaqësues student nga kategoria e studentëve të UT.

Vendimi nr. 77 datë 01.07.2024

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.