Vendimi i KIZ UT për shpalljen e rezultatit të shortit për kandidatët për anëtar të Senatit Akademik të UT-së, personel akademik me kohë të plotë, në njësitë kryesore të UT-së, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Fakulteti i Ekonomisë

Vendimi nr.74

Vendimi i KIZ UT për korrigjimin e gabimit material në vendimin e KIZ nr. 69 datë 22.06.2024, bërë në të dhënat "Vota të vlefshme" për rezultatet e zgjedhjeve për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues student nga kategoria e studentëve

Vendimi nr. 72

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.