Njoftohen aplikantët e interesuar që në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës kryhen aplikimet për regjistrime në Ciklin e Dytë të studimeve "Master i Shkencave" dhe "Master Profesional" për vitin akademik 2023-2024.

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Shkencave" dhe "Master Profesional" mund të kryhen çdo ditë duke filluar nga data 07 Shtator 2023, ora 09:00-14:00, në Zyrën e Procesit Mësimor, kati II, pranë sallës A201.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

a. Diplomë dhe listë notash e ciklit të parë, të njehsuara me origjinalin (të noterizuara);

b. Formulari i aplikimit (kliko këtu për ta shkarkuar);

c. Deklarata sipas shtojcës 1 (kliko këtu për ta shkarkuar);

d. Deklarata sipas shtojcës 2 (kliko këtu për ta shkarkuar);

e. Fotokopje e dokumentit të identifikimit (ID ose Pasaportë);

f.  Dy fotografi personale;

d. Çertifikata e mbrojtjes së gjuhës së huaj për aplikantët në "Master i Shkencave" (e noterizuar).

Ju mirëpresim!

Klikoni për më tepër:

Kritere Pranimi, Viti Akademik 2023-2024

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.