ballore_123.jpeg 

Ditën e Enjte, Datë 23.06.2022, Ora 08:30, Salla B601, në Fakultetin e Ekonomisë u zhvillua leksion i hapur me studentët nga Dr. Ahmad Mlouk, Staffordshire University, United Kingdom, me temë: Company Valuation in Theory and in Practice.

Foto nga aktiviteti 

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.