Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët fton të gjithë studentët e FE të bëhen pjesë në takimin informues në lidhje me hapjen e thirrjes së shtatë të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës.  

Qëllimi i programit të praktikave është të aftësojë studentët me përvojë pune, duke zhvilluar aftësitë e tyre profesionale dhe personale.  

Të Hënën, 27 Qershor 2022  

Ora 10:00 – 11:00  

Në mjediset e Universitetit Politeknik (kati i dytë)  

Aplikimi do të bëhet online në linkun bashkëngjitur nga fillimi i muajit korrik: https://praktika.riniafemijet.gov.al/.

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.