mundesi_bursa_erasmus.png

Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

- Bachelor;

- Master;

Kohëzgjatja e mobilitetit:

- 1 semestër;

Fushat e studimit:

- Informatikë dhe Teknologji Informacioni;

- Administrim Biznesi;

Afati për aplikim: 02 Qershor 2022

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, ju uron suksese në aplikimin tuaj! 

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus+, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023 

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.