fakulteti_i_ri.jpg

Dekanati i Fakultetit të Ekonomisë, i mbledhur dt. 10 Janar 2022, vendosi shtyrjen e mësimit për ciklin e parë të studimeve, Bachelor, me një javë.

Më poshtë do të gjeni strukturën mësimore të rishikuar.

Struktura Mësimore për Vitin Akademik 2021 – 2022 - Bachelor!

 

 

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.